پیشخوان ۳ مرداد ۱۳۹۵

  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • عکسهای اینستاگرامی هنرمندان
  • گیمیفیکشین

   گیمیفیکشین شاید در ظاهر واژه‌ی پیچیده‌ای به نظر برسد. اما با چند مثال ساده خواهیم دید که اصلاً چنین نیست. فرض کنید به یک کافی‌شاپ رفته‌اید و در لحظه‌ای که در حال پرداخت هزینه هستید، کسی که آنجا کار می‌کند، یک کارت تخفیف کوچک را هم در کنار صورت حساب شما روی میز می‌گذارد ...

  آرشیو
یاداشت بعلاوه یک
7/20/2016 - ۳۰ تیر ۱۳۹۵ یاداشت بعلاوه یک

بهشتی، زندگی مومنانه را شاد می دانست - غلامرضا بنی اسدی